top of page
תמונה3.jpg
נירה שקדי ז"ל
אנו עצובות ואבלות על לכתה בטרם עת של נירה שקדי, חברתנו מילדות לשורת המקהלה ועד היום.
נירה הלכה לעולמה ב-13.1.2023, עטופה בבני משפחתה. 
"אנחנו כאן בשביל המשפחה שלנו, בשביל לדאוג שתהיה המשכיות להענקת אהבת חינם, כזו שאינה תלויה בדבר, בשביל לחזק אנשים אחרים - שיראו את הטוב, ירגישו אותו ויעשו טו
ב", אלו היו בין המילים שכתבה בימיה האחרונים וביקשה להעביר הלאה.
כשנגזר עלינו להספיד חברה שקולה נדם בדמי ימיה, לפעמים נאלמות המילים. אז מחליפים אותן הצלילים ומבטאים עבורנו טוב יותר את הסערה והכאב שבלב.
את השיר “La rosa” שכל כך אהבה נירה, תמיד נשיר עבורה.
יהי זכרה ברוך.
La Rosa Enflorece, מהשירים האהובים על נירה
bottom of page