בית פליציה בלומנטל, קונצרט טעמים וטעימות סובב עולם