אבו גוש  2014              Abu Gosh 2014

                16 באוקטובר                                              October 16