IMG_3957.JPG

מקהלת נוה שיר חזרה לפעילות בתחילת חודש יוני 2020 לאחר הפסקה כפויה ממושכת כמו כל מפעלות התרבות ברחבי הארץ והעולם. אנו עובדות בחדווה רבה על תכנית חדשה ומקוות שבקרוב מאוד נוכל להודיע על ההופעה הבאה.

מתגעגעות...