top of page

האזינו לתקליט "נוה שיר"... ועוד שיר,  שהוקלט באולם שרת בפתח תקווה

אי.בי.סי - מוצרט 1:20

"שא עיניך" - מנדלסון 1:32

מתוך האורטוריה "אליהו"

"בוא האביב" - י. היידן 3:08

(פסנתר איריס בן יהודה)

"בחודש מאי" - ת. מורלי 1:48

"נדודים" - ב. ברטוק 2:03

"אברהם בראון הזקן" - ב. בריטן 4:28 (פסנתר איריס בן יהודה)

"קומביא" - שיר אפריקאי 2:05

(סולו ורד גולדשטיין)

"השבעתי אתכם" - מרים שתל 1:35

"שיר המעלות" - מינקובסקי 2:22 (סולו - שמוליק גורפיין)

מאי קא משמע לן" - אברהם רייזען 2:57

(סולו - נוית גרנות)

"רכבת האמונה"  - שיר דת כושי 1:20

"חניתה" - מרק לברי 2:17

(סולו - שמוליק גורפיין)

"ותחזינה עינינו" - נ.ר. מלמד 1:15

"שם הרי גולן" - נעמי שמר 2:07

(סולו - מאירה ברכה)

"מקהלה עליזה" - נורית הירש 1:53 עיבוד - גיל אלדמע

bottom of page