top of page
לזכרן
 
תמונה3.jpg
נירה שקדי ז"ל
אנו עצובות ואבלות על לכתה בטרם עת של נירה שקדי, חברתנו מילדות לשורת המקהלה ועד היום.
נירה הלכה לעולמה ב-13.1.2023, עטופה בבני משפחתה. 
"אנחנו כאן בשביל המשפחה שלנו, בשביל לדאוג שתהיה המשכיות להענקת אהבת חינם, כזו שאינה תלויה בדבר, בשביל לחזק אנשים אחרים - שיראו את הטוב, ירגישו אותו ויעשו טוב", אלו היו בין המילים שכתבה בימיה האחרונים וביקשה להעביר הלאה.
כשנגזר עלינו להספיד חבר
ה שקולה נדם בדמי ימיה, לפעמים נאלמות המילים. אז מחליפים אותן הצלילים ומבטאים עבורנו טוב יותר את הסערה והכאב שבלב.
את השיר “La rosa” שכל כך אהבה נירה, תמיד נשיר עבורה.
יהי זכרה ברוך.
הזמנה לקונצרט ציפורי.jpeg
La Rosa Enflorece, מהשירים האהובים על נירה

חודשים ספורים לאחר לכתה ערכנו לזיכרה ולכבודה של נירה קונצרט בבית העם בציפורי, הישוב בו חיה וגידלה את משפחתה המקסימה. באולם הנעים התאספו כל אוהביה ואנשי המקום שהכירו אותה לקונצרט אביב אופטימי ומרגש, עצוב ושמח, מלא אור, חום ואהבה ונתינה, כפי שהייתה נירה ❤️
פניה לאתר.jpg
Nobody knows the trouble I've seen / Swing low
פניה חזן סולנית, בהקלטה עם מקהלת נוה שיר, 2012 
פניה חזן ז"ל
לפניה היקרה שלנו, קול מן השמים.
טובות וחכמות דרכיה  מיטיבות נגיעותיה בליבות האנשים, כישוריה רבים הם ואיתנה חברותה. חייה קשורים במוסיקה כמו גם בשירה, משחק ובסיפור סיפורים.  בילדותה שרה בנוה שיר, כך גם בבגרותה. לפני שנים בודדות, חב
רה למקהלת נונה. 
ספרה המופלא "העכשיו שט קדימה", הושק זמן קצר לפני שנאספה לעולם אחר ומבטא היטב את ראייתה ונגיעתה המיוחדת, באירועי החיים. נפטרה בתאריך 21.6.23 ב' בתמוז.
שמחנו בך חברה. נמשיך לשיר גם בעבורך, כדברייך: אין מרפא יותר משירה בצוותא.
העץ אינו מתאמץ_פניה חזן.jpeg
bottom of page